Oznam

Obec Malý Krtíš oznamuje návštevníkom tohto webového sídla, že onedlho bude spustené nové webové sídlo obce s vlastnou doménou - www.malykrtis.sk, ktoré bude  v súlade s platnou legislatívou v oblasti prístupnosti webových stránok.

Vitajte na našom webe

Dňa 19.10.2009 sme pre Vás, našich občanov a návštevníkov, vytvorili túto webovú stránku. Takýmto spôsobom sme Vám chceli zjednodušiť prístup k základným informáciam o obci, k histórii aj súčastnosti obce, ako aj prístup k dokumentom. Veríme, že Vás takéto naše riešenie zaujme, a že s Vašou pomocou stránku ešte viac zdokonalíme k Vašej spokojnosti.

Prístupnosť webu

Webové sídlo obce Malý Krtíš  sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

     Obec si je vedomá nedodržania štandardov v časti Povinne zverejňované zmluvy, ktoré sú zverejnené v nesprávnom formáte. Obec tieto zmluvy zverejnila v jedinom dostupnom formáte.

     V súčastnosti obec zvažuje zriadenie novej stránky obce s vlastnou doménou, ktorá by bola v súlade s platnou legislatívou v oblasti prístupnosti webových stránok, nakoľko momentálna neplatená verzia stránky obce neumožňuje splniť všetky požiadavky.

Obec Malý Krtíš

NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA

07.01.2014 14:21
Novú webovú stránku Obce Malý Krtíš nájdete na odkaze  Obec Malý Krtíš
>>

Novinky

Informácia pre občanov

03.10.2013 11:52
Pálenica_Selešťany.pdf (171,9 kB)
>>

Financovanie obce

12.06.2013 12:59
Záverečný účet Z Á V E R E Č N Ý Ú Č E T r.2012.pdf (357,5 kB) Programový rozpočet Program. rozpočet 2012-2014 pre OZ-text.pdf (684,3 kB) Výročná správa Výročná správa - 2012.pdf (441,4 kB)
>>

Projekty

12.06.2013 09:42
Projekt ,,Verejné osvetlenie" Verejné osvetlenie - publicita.pdf (180 kB)
>>

Informácia pre občanov

16.04.2013 08:01
K nahliadnutiu: Rozhodnutie_ÚPN_HSA.pdf (5 MB)
>>

Informácia pre občanov

01.03.2013 10:23
Oznámenie: Verejna_vyhlaska.pdf (129,7 kB)
>>

Oznam verejnou vyhláškou

05.02.2013 08:20
0 Oznam verejnou vyhláškou navrh.doc (37 kB) 1 stav SV.pdf (1,8 MB) 1navrh SV.pdf (73,3 kB) 2 navrh KN.pdf (78,4 kB) 2 stav KN.pdf (797,5 kB) 3 navrh TI.pdf (116,2 kB) 3 stavTI.pdf (734,6 kB) 4 navrh PP.pdf (101,1 kB) 4 stav PP.pdf (472,4 kB) Sprava doplnok c 4.pdf (129,1 kB)  
>>

Harmonogram vývozu - Separovaný odpad

31.01.2013 11:26
separ.pdf (122,3 kB)
>>

Harmonogram vývozu

08.01.2013 15:33
Harmonogram vývozu odpadu.pdf (276,5 kB)
>>

Informácia pre občanov

11.12.2012 08:10
„Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2011-2015“ - Oznámenie o strategickom dokumente - dokument prístupný k nahliadnutiu na OcÚ   Oznamenie o SD.pdf (99,6 kB)
>>

Informácia pre občanov

12.11.2012 00:00
K nahliadnutiu na OcÚ : Sprievodny list - mesta a obce.pdf (1,3 MB)
>>
1 | 2 >>

Vyhľadávanie

Obec Malý Krtíš, Družstevná 2, 990 01 Malý Krtíš, malykrtis@stonline.sk, tel./fax: 047/48 30 432