Malý Krtíš - História

Obec sa spomína od roku 1251 ako Curtus, alia villa Cvrtus. Ďalšie staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Kyskwrthes (1482), Maly Krtýš (1920); maďarsky Kiskürtös. Dnešný názov obce Malý Krtíš sa používa od roku 1927. Obec patrila rozličným zemepánom. V rokoch 1554-1593 ju okupovali Turci, začiatkom 17. storočia úplne spustla. V rokoch 1715-1720 sa opäť začala spomínať ako osada a čoskoro sa zase vyvinula v obec. V roku 1828 mala 29 domov a 266 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. Za kapitalizmu tu boli veľkostatky a výrobňa kremennej múčky a parný mlyn. V obci sa ťažil piesok na výrobu skla.

Malý Krtíš - Súčasnosť

Malý Krtíš - Príroda

Obec leží v Ipeľskej kotline v doline potoka Krtíš. Nadmorská výška v strede obce je 175 m n. m. a v chotári 162–281 m n. m. Členitý pahorkatinný povrch odlesneného chotára s plochými chrbtami tvoria mladotreťohorné uloženiny. Má hnedozemné, prípadne illimerizované, nivné a lužné pôdy. Je tu minerálny prameň.

Infraštrukúra

Občianska a technická vybavenosť:

  • Priemyselný park Malý Krtíš
  • Predajňa potravinárskeho tovaru
  • Pohostinstvo
  • Knižnica
  • Futbalové ihrisko a multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom
  • Verejný vodovod
  • Verejná kanalizácia
  • Kanalizačná sieť pripojená na ČOV
  • Rozvodná sieť plynu

 

Základné informácie

Samosprávny kraj: Banskobystrický

 

 
Okres: Veľký Krtíš
Región: Novohrad
IČO: 17061733
Počet obyvateľov: 495
Rozloha: 540 ha
Prvá písomná zmienka:

v roku 1251

Starosta: Ing. Václav Hájevský

 

Vyhľadávanie

Obec Malý Krtíš, Družstevná 2, 990 01 Malý Krtíš, malykrtis@stonline.sk, tel./fax: 047/48 30 432