Informácia pre občanov

11.12.2012 08:10

„Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2011-2015“ - Oznámenie o strategickom dokumente - dokument prístupný k nahliadnutiu na OcÚ   Oznamenie o SD.pdf (99,6 kB)

Späť

Vyhľadávanie

Obec Malý Krtíš, Družstevná 2, 990 01 Malý Krtíš, malykrtis@stonline.sk, tel./fax: 047/48 30 432