Obec Malý Krtíš

Družstevná 2
990 01 Malý Krtíš

047/48 30 432

Vyhľadávanie

Obec Malý Krtíš, Družstevná 2, 990 01 Malý Krtíš, malykrtis@stonline.sk, tel./fax: 047/48 30 432