Novinky

Informácia pre občanov

03.10.2013 11:52 >>

Financovanie obce

12.06.2013 12:59 >>

Projekty

12.06.2013 09:42

Projekt ,,Verejné osvetlenie" Verejné osvetlenie - publicita.pdf (180 kB)

>>

Informácia pre občanov

16.04.2013 08:01 >>

Informácia pre občanov

01.03.2013 10:23 >>

Oznam verejnou vyhláškou

05.02.2013 08:20 >>

Harmonogram vývozu - Separovaný odpad

31.01.2013 11:26 >>

Harmonogram vývozu

08.01.2013 15:33 >>

Informácia pre občanov

11.12.2012 08:10

„Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2011-2015“ - Oznámenie o strategickom dokumente - dokument prístupný k nahliadnutiu na OcÚ   Oznamenie o SD.pdf (99,6 kB)

>>

Informácia pre občanov

12.11.2012 00:00 >>
1 | 2 >>

Vyhľadávanie

Obec Malý Krtíš, Družstevná 2, 990 01 Malý Krtíš, malykrtis@stonline.sk, tel./fax: 047/48 30 432