NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA

07.01.2014 14:21

Novú webovú stránku Obce Malý Krtíš nájdete na odkaze  Obec Malý Krtíš

Späť

Vyhľadávanie

Obec Malý Krtíš, Družstevná 2, 990 01 Malý Krtíš, malykrtis@stonline.sk, tel./fax: 047/48 30 432