Archív článkov

NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA

07.01.2014 14:21
Novú webovú stránku Obce Malý Krtíš nájdete na odkaze  Obec Malý Krtíš
>>

Informácia pre občanov

03.10.2013 11:52
Pálenica_Selešťany.pdf (171,9 kB)
>>

Financovanie obce

12.06.2013 12:59
Záverečný účet Z Á V E R E Č N Ý Ú Č E T r.2012.pdf (357,5 kB) Programový rozpočet Program. rozpočet 2012-2014 pre OZ-text.pdf (684,3 kB) Výročná správa Výročná správa - 2012.pdf (441,4 kB)
>>

Projekty

12.06.2013 09:42
Projekt ,,Verejné osvetlenie" Verejné osvetlenie - publicita.pdf (180 kB)
>>

Informácia pre občanov

16.04.2013 08:01
K nahliadnutiu: Rozhodnutie_ÚPN_HSA.pdf (5 MB)
>>

Informácia pre občanov

01.03.2013 10:23
Oznámenie: Verejna_vyhlaska.pdf (129,7 kB)
>>

Oznam verejnou vyhláškou

05.02.2013 08:20
0 Oznam verejnou vyhláškou navrh.doc (37 kB) 1 stav SV.pdf (1,8 MB) 1navrh SV.pdf (73,3 kB) 2 navrh KN.pdf (78,4 kB) 2 stav KN.pdf (797,5 kB) 3 navrh TI.pdf (116,2 kB) 3 stavTI.pdf (734,6 kB) 4 navrh PP.pdf (101,1 kB) 4 stav PP.pdf (472,4 kB) Sprava doplnok c 4.pdf (129,1 kB)  
>>

Harmonogram vývozu - Separovaný odpad

31.01.2013 11:26
separ.pdf (122,3 kB)
>>

Harmonogram vývozu

08.01.2013 15:33
Harmonogram vývozu odpadu.pdf (276,5 kB)
>>

Informácia pre občanov

11.12.2012 08:10
„Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2011-2015“ - Oznámenie o strategickom dokumente - dokument prístupný k nahliadnutiu na OcÚ   Oznamenie o SD.pdf (99,6 kB)
>>

Záznamy: 1 - 10 zo 15

1 | 2 >>

Vyhľadávanie

Obec Malý Krtíš, Družstevná 2, 990 01 Malý Krtíš, malykrtis@stonline.sk, tel./fax: 047/48 30 432