Zmluvy r. 2011

 

Dátum prijatia            Dátum zverejnenia       Zmluva              
17.02.2011 22.02.2011 T-mobile - Dodatok k Zmluve.jpg (169,8 kB)
17.02.2011 22.02.2011 T-mobile - Dodatok k zmluve 2.jpg (180,9 kB)
17.02.2011 22.02.2011 T-mobile - Zmluva o pripojení.jpg (156,1 kB)
28.02.2011
02.03.2011 Zmluva S. MPVK.pdf (471,8 kB)
28.02.2011  02.03.2011  Zmluva V. MPVK.pdf (528,6 kB)
28.02.2011 02.03.2011 Zmluva Vok. MPVK.pdf (342,5 kB)
28.02.2011 04.03.2011 Zmluva o zriadení vecného bremena.pdf (332,3 kB)
11.03.2011 18.03.2011 Zmluva - Komunálna poisťovňa.pdf (360 kB)
16.03.2011 18.03.2011 Dodatok k zmluve - Ing.Kokavec.pdf (374 kB)
17.03.2011 18.03.2011  Zmluva - OPEN DOOR.pdf (420,8 kB)
25.03.2011 28.03.2011 Zmluva o zriadení vecného bremena1.pdf (318,8 kB)
04.04.2011 14.04.2011 Zmluva - ROP.pdf (1 MB)
 23.06.2011 23.06.2011  Faktúra - Open Door1.jpg (310,2 kB)
28.07.2011 29.07.2011 Nájomná zmluva - Osivo.pdf (490,4 kB)
04.08.2011 05.08.2011 Zmluva o údržbe - Swit.pdf (181,7 kB)
02.09.2011 05.09.2011 Zmluva o dielo - Topset.pdf (809,9 kB)
30.11.2011 01.12.2011 Nájomná zmluva č. 1110.pdf (376 kB)
30.11.2011 01.12.2011 Nájomná zmluva č. 1112.pdf (377,9 kB)
30.11.2011 01.12.2011 Nájomná zmluva č. 1113.pdf (374,1 kB)
30.11.2011 01.12.2011 Nájomná zmluva č. 1114.pdf (377,5 kB)
30.11.2011 01.12.2011 Nájomná zmluva č. 1115.pdf (372,3 kB)
30.11.2011 01.12.2011 Nájomná zmluva č. 1116.pdf (373,8 kB)
30.11.2011 01.12.2011 Nájomná zmluva č. 1117.pdf (376,3 kB)
30.11.2011 01.12.2011 Nájomná zmluva č. 1118.pdf (375,9 kB)
30.11.2011 01.12.2011 Nájomná zmluva č. 1119.pdf (374,6 kB)
30.11.2011 01.12.2011 Nájomná zmluva č. 1120.pdf (373 kB)
30.11.2011 01.12.2011 Nájomná zmluva č. 1121.pdf (372,9 kB)
30.11.2011 01.12.2011 Nájomná zmluva č. 1122.pdf (374,6 kB)
21.12.2011 21.12.2011 Poistná zmluva - Union.pdf (286,3 kB)
     
     


Vyhľadávanie

Obec Malý Krtíš, Družstevná 2, 990 01 Malý Krtíš, malykrtis@stonline.sk, tel./fax: 047/48 30 432