Zmluvy r. 2013

Názov zmluvy   Číslo zmluvy Sídlo/Meno Priezvisko Adresa IČO Hodnota predmetu Dátum uzavretia zmluvy Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy Dátum skončenia platnosti zmluvy Súbor na stiahnutie
Zmluva o poskytnutí NFP KaHR-22VS-1001/0267/84 Ministerstvo hospodárstva SR Mierová 19,      827 15  Bratislava 212 00686832
   
98 352,55 € 03.01.2013 30.01.2013
   
31.08.2020 Zmluva o poskytnutí NFP.pdf (1,5 MB)
Dodatok č.4 TOPSET Solutions, s.r.o. Hollého č. 2366/25B, 900 31  Stupava 46919805
   
474,02 28.01.2013 30.01.2013   Dodatok č.4 - Topset.pdf (199,7 kB)
Dodatok Zmluve o poskytovaní verejných služieb   Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava 35763469 fakturovaná podľa spotreby každý mesiac 29.01.2013 31.01.013 28.01.2015 DODATOK_0903523607.pdf (255,9 kB)
Zmluva o kúpe PC/notebooku   Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava 35763469 103,99 29.01.2013 31.01.013 28.01.2015 ZMLUVA_O_KÚPE_PC.pdf (96 kB)
Zmluva o poskytnutí verejných služieb - služba mobilný internet   Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13  Bratislava 35763469 fakturovaná podľa spotreby každý mesiac 29.01.2013 31.01.013 28.01.2015 ZMLUVA_INTERNET.pdf (410,5 kB)
Zmluva o Elektronických službách   Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37  Bratislava 00151653   29.01.2013 02.02.2013   Zmluva o elektronickych sluzbach - SLSP.pdf (322,9 kB)
Zmluva o nájme hrobového miesta 2000/0200165 Eva Székelyová     8,00 na 10 rokov 05.04.2013 12.04.2013   Zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_ZML0200165.pdf (188,8 kB)
Zmluva o poskytnutí služieb 992166000 WEBY GROUP, s.r.o. Nižovec 2a, Zvolen 36046884 684,82 28.3.2013 16.04.2013   Zmluva_992166000.pdf (393,6 kB)
Dodatok č.1 WEBY GROUP, s.r.o. Nižovec 2a, Zvolen 36046884 90,00 € 12.04.2013 16.04.2103   Dodatok_aktualizacia_992166000.pdf (38,1 kB)
Kúpna zmluva o odpredaji parcely   Jarmila Jardeková     770,00 € 18.04.2013 18.4.2013   Kúpna zmluva - zvl. zreteľ.pdf (284,1 kB)

 

Vyhľadávanie

Obec Malý Krtíš, Družstevná 2, 990 01 Malý Krtíš, malykrtis@stonline.sk, tel./fax: 047/48 30 432