Zmluvy r. 2012

 

Dátum prijatia Dátum zverejnenia Zmluva
05.01.2012 05.01.2012 Zmluva o nájme - SPP.pdf (4,2 MB)
 27.01.2012  30.01.2012  Záložná zmluva - ŠFRB.pdf (359,4 kB)
01.02.2012 07.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny 1.pdf (628,4 kB)
01.02.2012 07.02.2012  Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny 2.pdf (627,5 kB)
01.02.2012 07.02.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny 3.pdf (665,6 kB)
 10.02.2012  10.02.2012  Záložná mluva - MDVRR.pdf (308,3 kB)
01.02.2012 07.02.2012 Dodatok k zmluve - ROP.pdf (645,1 kB)
 19.03.2012  23.03.2012  Zmluva o dielo - EURO-BUILDING, a.s..pdf (7,6 MB)
 11.04.2012 12.04.2012  Nájomná zmluva - BBRSC, a.s..pdf (5,6 MB)
24.04.2012 26.04.2012 Dodatok k zmluve - Slovak Telekom.pdf (2,5 MB)
24.04.2012 26.04.2012 Poistná zmluva 1 - Union.pdf (4,8 MB)
 24.04.2012  01.05.2012  Poistná zmluva 2 - Union.pdf (5 MB)
30.04.2012 30.04.2012 Mandátna zmluva.pdf (1,2 MB)
16.05.2012 18.05.2012 Dodatok k zmluve - Slovak Telekom 1.pdf (2,4 MB)
31.05.2012 31.05.2012 Dodatok č.1 - MDVaR SR.pdf (531,5 kB)
 31.05.2012 01.06.2012 Zmluva o vykonaní auditu.pdf (920,3 kB)
 01.06.2012 01.06.2012  Dohoda - ÚPSVaR.pdf (2,4 MB)
22.06.2012 22.06.2012 Zmluva o dodávka a dis. el. 1.pdf (1,6 MB)
22.06.2012 22.06.2012  Zmluva o dodávka a dis. el. 2.pdf (1,6 MB)
04.06.2012 04.06.2012 Zmluva o dodávke a dis. el. 3.pdf (1,6 MB)
30.08.2012 30.08.2012 Zmluva o reklame - FV powerhouse 5, s.r.o..pdf (577,4 kB)
30.08.2012 30.08.2012 Zmluva o reklame EcoPlan 8, s.r.o..pdf (590,5 kB)
23.10.2012 24.10.2012 Zmluva - Swit.pdf (758,2 kB)
08.11.2012 09.11.2012 Mandátna zmluva - A.U.R.A. projektová kancelária.pdf (738,1 kB)
08.11.2012 09.11.2012 Zmluva o dielo - A.U.R.A. projektová kancelária.pdf (1,1 MB)
11.12.2012 13.12.2012 Zmluva o bežnom účte 1 - Prima Banka.pdf (683,6 kB)
11.12.2012 13.12.2012 Zmluva o bežnom účte 2 - Prima Banka.pdf (665,7 kB)
31.12.2012 02.01.2012 NB -nájomná zmluva - byt č.5.pdf (169 kB)
31.12.2012 02.01.2012 DOHODA o skonceni najmu.pdf (130 kB)
16.01.2013    18.01.2013 ZoD - Modernizáciu verejného osvetlenia.pdf (379,7 kB)
     

 

Vyhľadávanie

Obec Malý Krtíš, Družstevná 2, 990 01 Malý Krtíš, malykrtis@stonline.sk, tel./fax: 047/48 30 432