VZN na rok 2013

VZN o DzN r. 2013 VZN 2013 DzN.pdf (346,6 kB)

VZN o držaní psov VZN o držaní psov2.pdf (162,4 kB)

VZN o zásobovaní pitnou vodou VZN o zásobovaní pitnou vodou.pdf (233,9 kB)

VZN ÚPN - zmena a doplnok VZN územný plán.pdf (330,5 kB)

Návrh VZN o odpadových vodách VZN o odpadových vodách.pdf (203,3 kB)

 

 

 

Vyhľadávanie

Obec Malý Krtíš, Družstevná 2, 990 01 Malý Krtíš, malykrtis@stonline.sk, tel./fax: 047/48 30 432