Objednávky r. 2011

 

Dátum prijatia            Dátum zverejnenia      

Objednávka       

24.01.2011 28.01.2011 Objednávka ZMOS.jpg (93,9 kB)
     

 

Vyhľadávanie

Obec Malý Krtíš, Družstevná 2, 990 01 Malý Krtíš, malykrtis@stonline.sk, tel./fax: 047/48 30 432