Informácia

27.05.2010 10:50

Prosíme všetkých, ktorí sa snažia skontaktovať obec, aby sa neriadili kontaktnými údajmi nájdenými na stránke www.e-obce.sk, pretože sú zadané nesprávne. Správne kontaktné údaje nájdete na našej stránke vpravo, alebo pod záložkou "Kontakt".

Späť

Vyhľadávanie

Obec Malý Krtíš, Družstevná 2, 990 01 Malý Krtíš, malykrtis@stonline.sk, tel./fax: 047/48 30 432