Informácia:

24.10.2012 07:16

Všetky fotografie z akcií je možné prezrieť si na Obecnom úrade v Malom Krtíši vo forme fotoalbumov.

Späť

Vyhľadávanie

Obec Malý Krtíš, Družstevná 2, 990 01 Malý Krtíš, malykrtis@stonline.sk, tel./fax: 047/48 30 432